Trivsel, trygghet och lite regler


TA HÄNSYN TILL DINA GRANNAR, TÄNK PÅ ATT:

 • Undvik hög volym på TV och stereon sent på kvällen eller tidigt på morgonen
 • Möblerar om det gör ni smartast under dagtid
 • Använd inte träskor eller liknande inomhus (både grannar och golv far illa av det)
 • Undvi att mata fåglar på balkonger eller i direkt anslutning till husen. Råttor dras till fågelmaten som hamnar på backen
 • Piskar mattor gör vi på platser som är avsedda för det (inte från balkongen)
 • Vi ser gärna att Ni gör det snyggt och hemtrevligt på Era balkonger, men blomlådor och dylikt måste hänga på balkongens insida.
 • Om du har husdjur så måste du visa hänsyn. Det kan vara så att någon av dina grannar är allergiska eller helt enkelt rädda för vissa djur. Hjälp dom genom att visa hänsyn.

Rökning är inte bara skadligt för hälsan utan kan också vara direkt livsfarligt för andra. Det är absolut inte tillåtet att röka i trapphus eller andra allmäna utrymmen. Tänk på att det också är brandfarligt med cigaretter som kanske glöms eller inte släcks ordentligt. Vi kommer att ha ett nära samarbete med räddningstjänsten och det innebär att vi regelbundet kommer att ha syn i trapphusen och i källarutrymmen. Tänk på att inte förvara brandfarliga saker i dessa utrymmen.

Det vktigaste till sist, lämna alltid tvättstugan i det skick som du sjölv vill att det ska vara i när du kommer dit……

HEMFÖRSÄKRING OCH SÄKERHET

Inbrott och brand eller översvämningar kan drabba oss alla, och därför är det viktigt att alla har en försäkring när olyckan är framme. Kontakte Ert försäkringsbolag och se vilken typ av försäkring som passar Er. För att förebygga stöldrisken så skall Ni inte förvara något som är stöldbegärligt i källarutrymmet. Tänk även på att inte ställa föremål direkt på golvet i Ert källarförråd i fall vattnet tränger upp i golvbrunnarna vid extrema skyfall.

BRANDSÄKERHET

brandvarnareBrandvarnare är en bra livförsäkring. Alla våra lägenheter skall vara utrustade med brandvarnare. Vi vill att Ni regelbundet kontrollerar så att dessa fungerar korrekt. Behöver Ni hjälp, så kontakta Jonny. Han kan hjälpa Er med detta. Jonny är förresten den som Ni skall vända Er till när ni har frågor om allt som rör detta och om säkerhet i synnerhet.


HYRESJURIDIK

Regler som hyresgäst och hyresvärd måste rätta sig efter bestämms av det hyresavtal som vi har mellan varandra. Tyvärr så kan inte ett hyresavtal innehålla allt och därför gäller hyreslagens bestämmelser utöver det som anges i hyresavtalet…
trapphus

AVTAL OCH UPPSÄGNINGSTID

Hyresavtal för bostäder löper i regel från inflyttningsdagen och tills vidare. Uppsägning sker med tre(3) månader. Glöm inte att säga upp innan månadsskiftet, då man därifrån räknar tre månader.

En hyresgäst kan också bli uppsagd av hyresvärden om man inte fullföljer de avtal som ingåtts. Ett exempel på uppsägning kan vara att man inte betalar sin hyra i tid, eller framförallt att man uppträder störande mot sin omgivning.

DETTA KAN DU BEGÄRA AV OSS:

 • Att du kan nå oss eller vår fastighetsskötare
 • Att lägenheten repareras med skäliga tidsintervall
 • Att brister i lägenheten åtgärdas så snart som möjligt när en felanmälan gjorts
 • Att vi tillhandahåller värme och varmvatten
 • Detta kan vi begära av dig:
 • Att lägenheten används som det har avtalats (bostad)
 • Att hyran betalas in i rätt tid
 • Att du sköter och tar hand om lägenheten
 • Att du uppträder så att inte dina grannar och din omgivning störs av det
 • Att du inte överlåter eller hyr ut i andra hand utan vårt godkännande
 • Att fastighetsägaren/fastighetsskötaren har tillträde till din lägenhet för att kunna utföra reparationer eller förbättringsarbeten (naturligtvis efter ditt godkännande)